خشت یکم

وبلاگی برای معماری، هنر

همایش ملی منظر شهری در آذر ماه 1389 برگزار می‌شود.

مقدمه

منظر شهر یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به شهر است که در سالیان اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. نارضایتی از سیمای شهر و حس بیگانگی در شهرهای امروزی کشور و لزوم هویت بخشیدن به این شهرها نیاز ارتقای منظر شهری را فراهم نموده است. لزوم توجه به این مقوله تا آن حد است که روشنفکران حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، معماری و شهرسازی بارها در مقالات، کتب و نوشته‌های خود بر آن تأکید دارند. فقدان تعریف علمی و بهره‌برداری روز‌افزون از این مقوله باعث سطحی‌نگری با این مفهوم پیچیده شده است. علاوه بر آن با توجه به جدید بودن موضوع جامعه علمی و دانشگاهی کشور تاکنون کمتر به این مقوله پرداخته‌اند که نهایتاً نگاه کالبدی و فیزیکی به منظر شهری در ایران به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده است.

لذا برای بیان جایگاه منظر شهری، انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی، برگزاری همایش، کارگاه و نشست‌های علمی - تخصصی را ضروری ساخته است.

همایش ملی منظر شهری

پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی به منظور ارتقاء بینش و دانش فنی منظر شهری، در نظر دارد تا با همکاری پژوهشکده نظر، دانشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت‌های معماری و شهرسازی و نیز سازمان‌های اجرایی مسئول در این زمینه، همایش ملی منظر را در آذر ماه سال 1389 با موضوعاتی همچون: مفاهیم منظر شهری، عناصر سازنده منظر شهری، چگونگی درک منظر شهری، آسیب‌شناسی منظر شهری، منظر شهری و بافت تاریخی، منظر شهری و بافت نوساز، نمادها و منظر شهری، جایگاه منظر شهری در فناوری‌های نوین، منظر و حرکت در شهر، حیات و منظر شهری، کودک و منظر شهری، هویت و منظر شهری برگزار نماید. از علاقمندان دعوت می‌شود مقالات خود را به آدرس زیر ارسال نمائید.

اهداف همایش

- تبیین علمی مفهوم منظر شهری

- ارتقای سطح کیفی و علمی دانش منظر شهری

- جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تعاریف سطحی منظر شهری در ایران

- ارائه آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی و اجرایی در برنامه‌ریزی و مدیریت منظر شهری

- هم‌اندیشی برای تدوین و رویکردی جدید در منظر شهرهای ایران

محورهای همایش

- تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری

- بررسی تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری

- رویکردهای منظر شهری در ایران

 


نکات مهم در خصوص مقالات ارسالی

- مقالات دارای موضوعات و مباحث جدید مرتبط با منظر شهری باشند.

- الگوی علمی – پژوهشی در نگارش مقالات رعایت شود.

- مقالات به همایش دیگر ارائه و یا منتشر نشده باشد.


ساختار مقالات علمی- پژوهشی و  نحوه ارسال

1. عنوان: تکراری نباشد؛ تطویل بلاضرورت نداشته فاقد ابهام و نارسایی بوده و خطابی یا شعرگونه نباشد.

2. چکیده: آمیزه ای از طرح موضوع، ضرورت موضوع و بیان فرضیه است. چکیده باید آیینه تمام نمای مقاله باشد. چکیده باید نظر جامع را در 300 کلمه نشان دهد، نظریات رد شده و علت رد شدنشان را به خواننده ارائه کند. ادبیات چکیده، همان ادبیات مقاله است.

3. واژه های کلیدی: نویسنده باید مباحث مهم خود را به صورت تک واژه جستجو و به صورت واژه های کلیدی نشان دهد. واژه های کلیدی معمولاً شامل 5 کلمه است.

4. طرح مسأله (مقدمه)

  • مسأله پژوهش چیست؟ مسأله را تعریف کرده و اگر مشتمل بر مسائل ریزتر است آنها را ذکر می کند.
  • در پاراگراف دوم طرح مسأله، پیشینه و ضرورت مسأله مطرح و نوآوری آن منعکس می شود.
  • پاراگراف سوم مشتمل بر روش مطالعه فرضیه و پیش فرض ها است.
  • در طرح مسأله، باید ساختار مقاله مشخص شود؛ اینکه مقاله چند بخش یا فصل دارد.

5. بدنه اصلی مقاله: بدنه اصلی مقاله شامل مباحثی است که تلاش می کند فرضیه را اثبات کند، نظریات رقیب را نقد و نظریه مقاله را به خوبی مستدل کند. پرهیز از کلی گویی، دوری از تعصب به مسأله و مستدل بودن مطالب از ویژگی های مباحث مقاله است.

6. نتیجه: نتیجه، جوابی است که به مسأله داده شده و در آن، مقدمه چینی، ارجاع و دلیل را آورده نمی شود.

7. تقدیر و تشکر: در صورت نیاز به تقدیر و تشکر از افراد یا مؤسسات، این عمل در پایان و قبل از منابع و مأخذ آورده می شود.

8. منابع و مآخذ: روش منبع نگاری مجله درون متنی می باشد.

  •  اصل و چکیده مقاله بعد از ارسال فایل الکترونیکی، پرینت و در 2 نسخه به دبیرخانه ارسال گردد.

تقویم سمینار

- مهلت ارسال خلاصه مقالات 6 تیر ماه 1389

- مهلت ارسال اصل مقالات 24 مهر ماه 1389

- برگزاری همایش 7 و 8 آذر ماه 1389

نحوه شرکت در همایش و کارگاه‌های تخصصی

* هزینه ثبت‌نام (نهار، پذیرایی، بسته آموزشی)

- دانشجویی (با ارائه تصویر کارت دانشجویی) 300.000 ریال

- غیر دانشجویی                                    600.000 ریال

مبلغ فوق حداکثر یک ماه قبل از تاریخ برگزاری همایش به حساب جاری شماره 299021580 نزد بانک تجارت شعبه انقلاب - فلسطین بنام پژوهشکده فرهنگ و هنر واریز گردد و فیش مربوط به دبیرخانه همایش فاکس و یا ارسال شود.

...

اینجانب

مایل به شرکت در همایش (با ارائه مقاله r       بدون ارائه مقاله r) و کارگاه‌های تخصصی می‌باشم.

رشته تحصیلی:

میزان تحصیلات:

شغل:

محل کار:

عنوان مقاله:

نشانی:

تلفن:                                                    دورنگار:

پست الکترونیکی:

کپی فیش واریزی به پیوست تقدیم می‌گردد.

                                                         امضاء و تاریخ

...

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهار راه ولی عصر (عج)، نبش خیابان شهید برادران مظفر (جنوبی)، درب شرقی ساختمان، روبروی آتش‌نشانی، پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی

Email: manzar1389@gmail.com                       WebSite: www.icas.ir                      

www.nazar.ac.ir                                  

 

 

نحوه داوری مقالات همایش ملی منظرشهری 

عنوان مقاله:                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله:   /   /1388                                         

1. اهمیت موضوع و مسأله تحقیق

زیاد  

متوسط 

کم    

2. تازگی فرضیه و ارائه نظریه های جدید در پیوند با موضوع

زیاد  

متوسط  

کم    

3. ارتقاء دانش مربوط به محتوای مقاله

زیاد  

متوسط 

کم       

4. استاندارد بودن عنوان و ارتباط آن با محتوای مقاله

خوب 

متوسط 

ضعیف

5. جامع و کافی بودن چکیده

خوب 

متوسط 

ضعیف

6. کامل و روشن بودن مقدمه

خوب 

متوسط 

ضعیف

7. مناسب بودن بدنه اصلی مقاله

خوب 

متوسط 

ضعیف

8. ارتباط نتیجه گیری با محتوا و هدف مقاله                  

قوی 

متوسط 

ضعیف

9. روش استدلال در اثبات فرضیه مقاله

قوی 

متوسط

ضعیف

10. توفیق مقاله در اثبات فرضیه

موفق

متوسط

ناموفق

11. ارتباط تصاویر، نمودارها با محتوای مقاله

خوب

متوسط

ضعیف

 

1. مقاله با شکل کنونی قابل انتشار است          

2. مقاله با انجام اصلاحات قابل انتشار است                    با ارجاع مجدد به داور                   بدون ارجاع مجدد به داور

3. مقاله نیازمند تغییرات کلی و ساختاری است        

4. مقاله برای انتشار مناسب نیست                

 

اصلاحات ضروری برای چاپ مقاله  

1. مقاله نیازمند ویرایش علمی است                              2. مقاله نیازمند ویرایش ادبی است     

3. نکاتی که باید در مقاله تجدید نظر شود

الف.

ب.

 

...

  
نویسنده : خشت یکم ; ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٧