خبر- اولین همایش ملی معماری پایدار

 

اطلاعیه همایش:

با استعانت از پروردگار متعال و همکاری همه عزیزان و با حضور چشمگیر دانشجویان و اساتید معماری، به منظور رشد و توسعه توان علمی و بالا بردن دانش معماری، تقویت روحیه همکاری، ایجاد زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات و با بهره گیری از تجربیات برگزاری همایش های گروه کامپیوتر، آموزشکده فنی و حرفه ای سما همدان در نظر دارد اولین همایش ملی معماری پایدار را در شهر همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن و قطب معماری غرب کشور و بر اساس توان و منابع مالی آموزشکده برگزار نماید.

امید است با همراهی و همگامی سازمان سما و دانشگاه آزاد اسلامی همدان گام موثر و قابل قبولی برداریم.

 

من به سایت این همایش سر زدم مثل اینکه مسابقی عکاسی هم داره و محور هاش هم به قرار زیر اعلام شده:

  • الف - ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن.
  • ب - معماری پایدار و نسبت آن با آرمان شهر.
  • ج - ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی.
  • د - مصالح و فراورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار.
  • ه - فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی، انسانی و انرژی در زمان احداث.
  • و - صرفه جویی انرژی در ساختمان.
  • ز - جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار.
  • ح - معرفی نمونه ها و مصداقها (نمونه های اجرا شده و طرحهای اجرا نشده).
  • ط - زیبایی شناسی و هماهنگی اجزا با کل مجموعه.
اطلاعات بیشتری ندادن. البته این سایت یک هفته هست که راه افتاده اگه بیشتر می خواید بدونید دنبال این قضیه باشید/ 0 نظر / 9 بازدید