اولین نمایشگاه تخصصی خانه مدرنمحل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای تهران

ساعات بازدید : 10 صبح الی 5 بعد از ظهر

تاریخ شروع نمایشگاه : سه شنبه 11 اسفند 1388
تاریخ اتمام نمایشگاه : جمعه 14 اسفند 1388

برگزار کننده شرکت نمانگر
سایت اینترنتی www.nni.ir
پست الکترونیکی info@iranfair.com
/ 1 نظر / 16 بازدید
الهام

دوست دارم بیام ... کسی پایه هست؟