مکان- مقدمه

مقدمه

در مسیرخلق معماریِ شایسته ی زیستن آدمی همواره تلاش های زیادی صورت گرفته است. برای دست یابی به چنین نتیجه ای ناچار از شناخت جوهره یِ وجودیِ معماری است و آن همانا مفهوم مکان است.

حاصل کار طراحان و معماران در نهایت مکانی خواهد بود که برای آدمی بنا شده است. این که این مکان چگونه خواهد بود نتیجه ی شناختی است که ایشان از مفهوم مکان دارند. مفهومی که در طول تاریخ گاه بسیار شاعرانه و گاه بسیار منطقی دریافت شده است.

در این مقاله تلاش شده است رویکردهای سه گانه ای که توجهی بیش از سایر حوزه ها به مفهوم مکان داشته اند به طور خلاصه تشریح شود که شامل سه رویکرد پدیدار شناسانه[1]، انتقادی[2]و اثباتی[3] است. همین طور تلاش شده تا از منظر تاریخی در چهار دوره ی: تاریکی[4]، رنسانس[5]، انقلاب صنعتی[6] و معاصر نگاه کوتاهی به مسیر تحول نگرش به مفهوم مکان افکنده شود.

هدف شناخت نوع و نحوه ی نگرش ها به مفهوم مکان است و در این راه سعی بر آن بوده که از انجام دوباره کاری پرهیز شود، هرچند وسعت موضوع و کمبود زمان باعث کاستی هایی شد.2- Phenomenology

3- Critical

4- Positive

5- Dark ages

[5]- Renascence

[6]- Industrial revolution

/ 2 نظر / 13 بازدید
حامد آخوندی

دستت درد نکنه خیلی تشنه نهمون ندار یه مقدار طولانی تر باشه بهتره اونوقت مثل حالای من برای بقیش له له نمی زنند مردم

یک دوست

با سلام مطلبی که در مورد این نوشتار به ذهنم میاد اینه که جوهره ی معماری رو بر اساس کدوم دیدگاه و فلسفه مکان میدونید.در صورتیکه آراء و نظرات مختلفی وجود داره.یا اینکه اون تلقی شاعرانه از مکان در بر گیرنده جوهره ی معماری می دونید.