کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله


تاریخ برگزاری: 1 اردیبهشت 1389 تا 2 اردیبهشت 1389
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی استان کرمان

محل برگزاری: کرمان

مهلت ارسال مقاله: 1388/12/20
مهلت ثبت نام:1389/1/25

محورهای کنفرانس
1- سبک سازی و سیستمهای سازه ای متعارف
2- سبک سازی و سیستمهای سازه ای ویژه از قبیل سیستمهای سازه های فضاکار، پنوماتیک، غشایی، پلها، مخازن و ...
3- تاثیر سبک سازی در طراحی لرزه ای سازه ها
4- تحلیل قابلیت اطمینان سازه های سبک
5- سیستمهای سقف و اتصالات
6- سیستمهای سازه ای موقت
7- تکنولوژی های نوین سبک سازی
8- ویژگیهای مصالح در سبک سازی لرزه ای
9- اجزای غیر سازه ای و سبک سازی
10- معماری و سبک سازی
11- جنبه های اقتصادی سبک سازی
12- جنبه های اجتماعی و فرهنگی سبک سازی
13- اقلیم و سبک سازی
14- شهرسازی و سبک سازی
15- صنعت پیش ساختگی و سبک سازی

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: 03413202977
فکس دبیرخانه: 03413221442
ایمیل: info@clce.ir
وب‌سایت: http://www.clce.ir
/ 0 نظر / 18 بازدید