موضوع این وبلاگ

به نام یگانه دادار آسمان و زمین

در این وبلاگ قصد دارم به بیان نظریات و تجربیات خودم و گرداوری مطالب مفید برای دوستام بپردازم. پس اگه مطلبی با اونچه که شما بهش اعتقاد دارید در تضاده، به معنی اشتباه بودن مطلب من یا فهم شما نیست، بلکه میتونه تفاوت دوفهم از یک موضوع یا دو دیدگاه متفاوت باشه.

می تونم بگم مطالبی که در این وبلاگ می بینید به گونه ای آلوده به نظریات شخصی منه، وهشدار می دم بدون تامل در آنها جایینقل نشوند. که شاید باعث آبروی شما شوند!

 

/ 1 نظر / 5 بازدید

یعنی در مورد معماریه دیگه/ اگه این طوری باشه که منم بهت کمک می کنم.